Carl Ludvig Engel, finsk arkitekt av tysk avstamning. Utdannet i Berlin. Først virksom i Leningrad, fra 1816 i Finland. Han satte spesielt sitt preg på det sentrale Helsinki hvor han formet Stortorget, flankert av Regjeringsbygningen (1818–22) og Universitetet (1828–32) og dominert av den høyt beliggende Storkyrkan (1830–40), alt utført i pusset tegl og preget av tysk og russisk klassisisme. 1824 ble Engel utnevnt til kontrollør for all offentlig byggevirksomhet og prosjekterte dessuten selv kirker og andre offentlige bygninger over det meste av Finland, bl.a. kirken i Lapua (1827) og rådhuset i Pori (1841).