Louis Sullivan, amerikansk arkitekt, en fremtredende representant for Chicagoskolen. Utdannet i Europa 1874–76. Senere virksom i Chicago, hvor han i samarbeid med Dankmar Adler ble den fremste i kretsen av en gruppe radikale arkitekter. Med Auditorium Building i Chicago (1887–90), Wainwright Building i St. Louis (1890–91), Guaranty Building i Buffalo (1894–96), og fremfor alt varehuset for Carson, Pirie, Scott & Co., Chicago (1899–1904), alle i samarbeid med Adler, arbeidet han ut fra tidens tekniske landevinninger og sin berømte tese om at form follows function.