Ottavio Bertotti-Scamozzi (1719–90) var en ledende Palladio-inspirert italiensk arkitekt på 1700-tallet. Tegnet tallrike hus og bygninger utenfor og i Vi­cenza, for eksempel Palazzo Pagello-Beltrame (1780) og Palazzo Franceschini (1770). Han var utgiver av Palladios Quattro Libri dell'architettura (Fire bøker om arkitektur, 1570).