Friedrich August Stüler, tysk arkitekt. Utnevnt til Preussens offisielle arkitekt 1845; hadde også sentrale oppgaver i andre land. Til hans arbeider hører bl.a. nasjonalmuseet i Stockholm (1850–66) og akademiet i Budapest (1862–64). Hans hovedverk i Berlin er nasjonalgalleriet (1866–76). Stilmessig spenner hans arbeider fra klassisisme til historisme.