Andrea Pozzo, italiensk arkitekt, maler og billedhugger; en betydningsfull representant for italiensk barokk med dens streben etter dekorativ sammensmeltning av arkitektur, maleri og skulptur. Han utførte virtuose, perspektiviske hvelv- og takfresker i de store jesuittkirker i Roma, samt det berømte Sant'Ignazioalter i Il Gesù-kirken i Roma (1695–97). Fra 1702 virket han i Wien, hvor han bl.a. stod for utformingen av ciboriet i Franziskanerkirche (1706).