Geomorfologi

Geomorfologi er vitenskapen om jordoverflatens former (landformer) og deres opprinnelse. Geomorfologi forklarer landformene ut fra jordskorpens struktur, morfologiske prosesser og den geologiske historie, og klassifiserer de forskjellige landskapstyper eller naturtyper. I geomorfologien regner man med en utvikling fra unge landskaper, med markert relieff, til gamle, med flate, avrundede former, se erosjonssyklus. Hele artikkelen