Geomorfologi

Geomorfologi, vitenskapen om jordoverflatens former og deres opprinnelse. Geomorfologi forklarer landformene ut fra jordskorpens struktur og den geologiske historie, og klassifiserer de forskjellige landskapstyper. I geomorfologien regner man med en utvikling fra unge landskaper, med markert relieff, til gamle, med flate, avrundede former, se erosjonssyklus. Hele artikkelen

Ny artikkel