Spylerenne, erosjonsspor i løsmasser, dannet av smeltevann fra en isbre. På slutten av istiden ble de siste rester av innlandsisen liggende igjen i dalbunnene mens fjellområdene på hver side av dalen var isfrie. Vann fra den smeltende breen ble da drenert langs brekanten oppe i dalsiden, og eroderte i tidligere avsatte løsmasser. Spylerennene viser seg som horisontale eller svakt hellende tørre elveleier i dalsidene. Normalt er spylerennene ensidige da iskanten utgjorde den andre bredden; dersom dreneringen fortsatte i samme spor også etter at isen hadde minket, er det dannet tosidige spylerenner. Enkelte steder har vannet fjernet alt løsmateriale slik at bunnen av rennene er renspylt fjell; andre steder er finmaterialet fjernet og det er etterlatt felt med store blokker og steiner.

I steile dalsider kunne smeltevannet ved iskanten smelte seg tunneller i isen rett ned mot dalbunnen og danne erosjonsspor i løsmasser eller fast fjell. En slik tverrgående spylerenne kalles slukrenne.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.