Kroksjø, tjern eller grunn sjø dannet ved avsnøring av en krapp elveslyng (meander). Eldre kroksjøer kan være gjengrodd til myr.