Masseforflytning som skyldes vannstrømning i elv, i undergrunnen, eller på havbunnen. Se erosjon (geol.).