Skuringstripe, riss eller fure dannet ved isskuring i fast fjell. Sandkorn og stein som transporteres i bresålen (av en bre eller innlandsis) lager slike striper når isen beveger seg over underlaget. Ut fra retningen og formen av stripene kan man finne ut hvordan isen har beveget seg, og hvordan forholdene under isen har vært.