Peneplan, et nær plant landområde, dannet ved forvitring og erosjon gjennom lange tidsrom. I Norge synes mesteparten av landet å ha vært en plan erosjonsflate da havet trengte inn over landet i begynnelsen av kambrium for 542 mill. år siden. Dette subkambriske peneplan er senere blottlagt ved erosjon, f.eks. på sentrale deler av Hardangervidda. Et yngre peneplan er bare bevart som rester, som i enkelte områder kan gjenkjennes i flate eller avrundede fjelltopper med omtrent samme høyde, se paleisk overflate.