Fjärdkyst, kystform som kjennetegnes ved en landoverflate med lavt relieff, ofte gjennomsatt av sprekkedaler og i tillegg iserodert. Når denne skråner svakt ned i sjøen, dannes en uregelmessig kystlinje med smale sund og trange viker, og med lave øyer, skjær og grunner utenfor. I Norge regnes sørlandskysten fra Kragerø til Jæren å ha fjärdkyst. Tilsvarende kystform finnes langs den svenske vestkysten og deler av østersjøkysten i Sverige og Finland.