Eluviale dannelser, forvitringsbergarter som ligger på opprinnelsesstedet. Er sjeldne i Norge, men i tropene kan eluviale dannelser oppnå en betraktelig tykkelse. Eksempler på eluviale dannelser er lateritt og bauxitt.