Strukturmark, polygonmark eller rutemark, betegnelse for overflateformer som dannes i vannmettet, leirholdig jord som avvekslende fryser og tiner. I leirjord uten steininnblanding dannes tilnærmet sekskantede polygoner. De fremkommer også ved uttørring av leirslam. I steinblandet leirjord dannes steinrender ved utfrysning av stein mot polygonsprekkene. Steinrender dannes på samme måte hvor terrenget er skrått, så jorden flyter i en bestemt retning (se solifluksjon). Strukturmark dannes særlig i områder hvor grunnen er frosset året rundt, så vannet ikke har anledning til å synke ned i jorden. Meget store polygoner eller ruter kan oppstå ved at overflaten sprekker når den frosne jord og stein trekker seg sammen på grunn av sterk kulde.