Pingo, mer eller mindre konisk haug som opptrer i arktiske strøk med permafrost. Haugen er vanligvis 30–50 m høy med en diameter på opptil 400 m og inneholder en kjerne av is. Den får ofte et vulkanlignende utseende når toppen kollapser under delvis oppsmelting av iskjernen. Slike overflateformer dannes i deltaområder der mindre sjøer fylles igjen med sedimenter og fryser, og på steder der grunnvannet trenger gjennom telen nedenfra. Mest kjent fra Mackenzie-deltaet, Canada og fra Svalbards og Grønlands dalbunner.