Diluviale sedimenter, tidligere brukt som betegnelse for kvartærtidens eldre avleiringer (morene, leir og sand). Navnet kommer av at man mente at disse var blitt avleiret ved en stor vannflom, Bibelens syndflod.