Hvalskrottfjell, glattskurte, avrundede bergknatter formet ved iserosjon, se rundsva.