Klast er et fragment eller bruddstykke, med uspesifisert størrelse, av en bergart. Årsaken til løsrivelsen kan være forvitring og/eller erosjon.