Paternostersjøer, kjede av mindre innsjøer dannet ved glasial erosjon og bundet sammen med en elv. Vanlig i tidligere nedisede fjellrike områder, som Norge.