Erosjonssyklus, hevning og senere nedslitning av et fjellområde til et sletteland (peneplan) i høyde med havet. Hvis landflaten blir hevet igjen, begynner en ny syklus. Teorien om syklisk erosjon ble utviklet av W.M. Davis i 1889, som skilte mellom et ungt, modent og gammelt stadium i landskapsutviklingen.