Eoliske dannelser, formet eller avleiret av vind; dvs. alle terrengformer, strukturer og avleiringer som skyldes vindens virksomhet. Eksempler er steile klipper «underminert» ved sandblåst, vindfasetterte og glattpolerte steiner i ørkenområder, flygesand, løss, ørkensand med dyner og riflet overflate og kryssjikt i flygesand. De viktigste eoliske sedimenter er løss og sand med velrundete korn og ensartet kornstørrelse. Se også dyner og løss.