Terrengdekkende myr, myr av overveiende ombrogen type som danner et sammenhengende dekke over terrenget, både over høydedrag, flater og skråninger. Dannelsen forutsetter et fuktig klima; forekommer i kyst- og fjordstrøk fra Agder til Troms. Gjenværende terrengdekkende myrer anses som en sterkt truet landskapsform i Norge.