Inselberg, bratt, isolert fjell eller ås, oftest med avrundet topp. Består vanligvis av gneis, granitt eller annen hard bergart som har blitt stående igjen etter utstrakt erosjon av mykere bergarter i landskapet omkring. Finnes gjerne i tropiske strøk. Se også kopje og mesa.