Strengmyr, myr der langstrakte, svakt hevede partier (strenger) veksler med flate og våte partier (flarker) i et regelmessig mønster. I hellende terreng ligger strengene på tvers av fallet. Strengmyrer dannes lettest i kontinentalt klima med tele, og finnes i høyereliggende områder under skoggrensa; i Troms og Finnmark også ut mot kysten. Strengmyrer kan ha ombrogene tuer i strengene, eller de kan være rent minerogene. I særlig kalde områder dannes palsmyr.