Betegnelse for erosjon som skyldes vinden. Sandkorn som er i bevegelse, sliter på underlaget slik at f.eks. bergartsoverflater blir glattpolerte. Deflasjon har stor geologisk virkning i ørkenstrøk.