Blokkmark, blokkhav, områder dekket av store skarpkantete blokker, vanligvis høyt til fjells. Dannes ved frostsprengning av oppsprukkede bergarter hvor det ikke er noe jorddekke. Alminnelig i Norge over tregrensen. På Vestlandet har blokkmarken en nedre begrensning som kan representere isoverflaten under siste nedisning.