Avslipning og utjevning av jordoverflaten ved forvitring og erosjon. Jfr. erosjon.