Rekurrensflate, grenseflate mellom sterkt formuldet og mindre nedbrutt lag i torvmyr. Reflekterer klimatisk forandring.