Flyttblokker, steiner som er blitt transportert av isbreer eller drivis over lange strekninger, og som ble liggende igjen da isen smeltet. Flyttblokker kan være transportert f.eks. fra Oslo til England, og kan veie over 100 tonn. Meget alminnelig i Norge og i andre tidligere nedisete områder.