Lagg, brem med minerotrof vegetasjon langs kanten av ombrogen myr (regnvannsmyr). Mens den sentrale delen av myra - som kun næres av regnvannet - vil ha en svakt kuppelformet overflate, er laggen flat og med en frodigere vegetasjon på grunn av tilførsel av mineralrikt grunnvann fra sidene.