Kampestein, stor, frittliggende steinblokk av naturlig, oftest rundaktig form; som regel en flyttblokk. Kalles også kamp og hvis den er tydelig rundet, rundkamp.