Sigdbrudd, bueformede bruddmerker på isskurt bergoverflate, typisk 10 cm brede og 2-5 cm dype hakk i fjellet på tvers av isens bevegelsesretning. Sigdbrudd oppstår når en isbre med fastfryste steiner i sålen beveger seg over berget. Steinens punktvise trykk mot berget gjør at det oppstår bueformede brudd som er konvekse i isens bevegelsesretning og går på skrå framover ned i overflaten. Sigdbrudd opptrer alltid sammen med skuringstriper, og viser entydig hvilken retning isen har beveget seg.