Residualdannelser, forvitringsprodukter som er blitt liggende på opprinnelsesstedet og danner jordbunnen (forvitringsjord) over den faste berggrunnen. I tropene, hvor forvitringen går meget raskt, kan residualdannelser danne meget tykke lag, og faste bergarter treffes først dypt under overflaten. Bauxitt og lateritt er residualdannelser.