Levee, elvevoll, vollfomet forhøyning langs elveløpet på en elveslette. Leveer oppstår i flomperioder når elva bryter seg ut av sitt løp og flommer ut over elvesletta. Når elva forlater sitt leie, faller vannhastigheten brått, og materiale som elva har fraktet i suspensjon blir bunnfelt nær bredden. På denne måten kan selve elveløpet bli liggende høyere enn den omgivende elvesletta. I regulerte vassdrag bygges leveer kunstig for å hindre oversvømmelser ved flom.