Rauk, søylelignende steinformasjon dannet ved bølgeerosjon. Vanlig bl.a. på Gotland.