Rauk, søyleliknende steinformasjon dannet ved bølgeerosjon. Vanlig blant annet på Gotland.