Paleisk overflate, (av paleo-), peneplan (jevn landskapsoverflate) dannet i Skandinavia ved langvarig erosjon før kvartærtiden. I løpet av Jordens mellomalder (mesozoikum) ble landskapet utjevnet til en plan flate nær havflaten. I tertiær og kvartær hevet flaten seg i en domeformet struktur som omfattet mesteparten av landområdet. Landskapet ble siden sterkt omformet av isbreene under istidene i kvartær, men den paleiske overflate er stedvis bevart som topp-platåer, vidder og avrundede fjellhøyder. Høyden av denne flaten stiger fra noen hundre meter langs vestkysten av Norge til nesten et par tusen meter langs den sentrale delen av landet og faller så jevnt østover.