Erosjonsterrasse, terrasse som er skåret inn i berggrunn eller løsmasse av bølger eller rennende vann.