Skjellbanke, avleiring av skallmateriale fra muslinger og snegler. Dannes oftest i havet på grunt vann. Pga. landhevningen etter istiden kan gamle skjellbanker i vårt land nå finnes helt opp til drøyt 200 m o.h. (marin grense).