Hølje, i myr, flatt og vått parti mellom tørrere tuer og strenger. Vegetasjonsdekket kan spenne fra relativt fast til løsbunn med grunnvann i dagen. Typiske arter er myrull og bjønnskjegg.