Torvgeologi, gren av kvartærgeologien som behandler torvmyrenes lagdeling, og som med utgangspunkt i torvlagenes sammensetning og fossilinnhold gir opplysninger om klima og naturforhold etter istiden. Etter hvert er pollenanalysen blitt det viktigste hjelpemiddel for torvgeologien.