Ventifakt, vindslipt stein eller blokk. Løs stein som stikker opp i områder med sanddrift, får gjerne planslipte flater som møtes med skarpe kanter. Den siden av steinen som har ligget ned i sanden, har bevart sitt opprinnelige utseende. Ventifakter dannes vanligvis under ørkenforhold. I Norge fins noe vindslitt stein i områder som lå bare da vinden feiet ned fra isbreene ved avslutningen av siste istid, f.eks. på Jæren.