Mel er en bratt skrent dannet i løsmateriale (leire, sand, grus) langs elv eller vann.