Mel, bratt skrent dannet i løsmateriale (leir, sand, grus) langs elv eller vann.