Isolert, stor stein. I Atterbergs skala betegnelse på partikler over 20 cm (se jordanalyse). I ingeniørgeologien bergartsfragmenter som er større enn 60 cm. Også om kantet fragment av pyroklastisk bergart, med tverrmål på over 64 cm og som var fast da det ble slynget ut av vulkanen (jfr. bombe).