Midtmorene, langstrakt morene langs midten av en isbre, enten inne i eller oppå breen, parallelt med bresidene. Dannes fra sidemorener når to breer løper sammen eller ved erosjon fra en bergknaus som stikker opp midt i breen. Når isbreen er smeltet bort, vil midtmorenen ligge igjen som en rygg midt i dalen.