Klint, dansk og svensk betegnelse for en skrent som stuper bratt ned i havet, en abrasjonsskrent. Møns klint (Møn) og Stevns klint (Sjælland) i Danmark, og vestsiden av Gotland er typiske eksempler på klinter. Tilsvarende norske betegnelse er næring.