Seife, sand- og grusavleiring som inneholder anrikninger av nyttige mineraler, f.eks. gull, platina, kassiteritt, edelstener.