Grytehull, rund forsenkning i terrenget, se dødisgrop.