Akkumulasjonsterrasser, terrasser som er dannet ved avleiring av løsmateriale; motsatt erosjonsterrasser.