Økonomi og næringsliv i Guatemala

Utsetting av kaffeplanter. Kaffe er Guatemalas viktigste eksportprodukt og står for omkring tjue prosent av alle eksportinntekter. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Lisens: Gjengitt med tillatelse

Markedsdag i Chichicastenango på høysletta i vestlige Guatemala. Indianere fra hele omegnen kommer til byen for å drive handel.

Av .
Lisens: Begrenset gjenbruk

Til tross for store naturressurser er Guatemala et fattig utviklingsland, hvor utenlandske selskaper har betydelig innflytelse. Jordbruk er den dominerende næringsveien, men synkende priser på flere viktige eksportvekster (og den politiske og sosiale uro i landet) har skapt betydelige økonomiske problemer siden slutten av 1970-årene. Bruttonasjonalproduktet (BNP) per innb. var i 2002 beregnet til ca. 1500 USD, men inntektsfordelingen er svært skjev. Siden begynnelsen av 1990-årene har turisme utviklet seg til en viktig inntektskilde for landet.

Landbruk, fiske

Landbruket sysselsetter mer enn halvparten av landets yrkesbefolkning, og står normalt for 4/5 av eksportinntektene. Jorden er ofte meget fruktbar, men erosjon er mange steder et alvorlig problem. Mesteparten av jorden eies av et fåtall godseiere og utenlandske selskaper. Småbøndene driver for det meste selvbergingsbruk, og bidrar lite til pengehusholdningen. Den viktigste salgsveksten er kaffe som alene skaffer ca. 1/5 av eksportinntektene. Det viktigste kaffeproduserende området er øvre Boca Costa. Mesteparten av produksjonen (til sammen 170 000–200 000 tonn) kommer fra store plantasjer, og ca. 1/4 fra statskontrollerte bruk. Sukkerrør er landets nest viktigste eksportprodukt, og dyrkes hovedsakelig på store gods i nedre Boca Costa. Bomullsproduksjonen ved stillehavskysten har økt sterkt, og bomull er blitt tredje viktigste eksportvekst, mens bananavlingene er blitt redusert. Det dyrkes også kardemomme, kakao, tekstilfibrer, tobakk m.m. Viktigste kornslag er mais, som kan dyrkes opp til 2500 moh.; ellers dyrkes bl.a. bønner, ris og gresskar til lokalt forbruk, men landet er ikke selvforsynt med matkorn og andre matvarer. Storfeholdet har betydning på kystsletta langs Stillehavet, og drives på store haciendas.

Guatemala er en betydelig leverandør av chicle til tyggegummiindustrien i USA. Fra skogene, særlig i Petén, fås ellers bl.a. mahogni, fargetre, seder, balsa og kautsjuk.

I samarbeid med japanske interesser er rekefiske satt i gang på stillehavskysten, og fisk og skalldyr eksporteres i beskjeden skala.

Bergverk, energi

Guatemala har små mineralske ressurser. Petroleum har vært utvunnet siden 1974, og et mindre kvantum eksporteres til tross for at produksjonen ikke er særlig stor. Det utvinnes små mengder av jernmalm, bly, sink, kobber, antimon og wolfram. Også forekomster av uran, kvikksølv og nikkel.

Forbruket av energi er generelt lavt. Petroleumsbasert energi var lenge viktigste kilde til energi (ved siden av ved). Etter en betydelig utbygging av vannkraftverk i 1980-årene kommer nær 90 % av elektrisitetsproduksjonen fra vannkraft.

Industri

Guatemala er det mest industrialiserte av de mellomamerikanske landene, men industrien bidrog likevel ikke med mer enn ca. 15 % av BNP og sysselsettingen. Etter en solid vekst i 1970-årene, sank industriproduksjonen betraktelig i 1980-årene på grunn av den politiske uroen og voldshandlingene. Det ble i 1980-årene etablert mange konfeksjonsbedrifter, de fleste med asiatisk kapital. Foruten bearbeiding og foredling av landets jordbruksprodukter blir det produsert tekstiler, papir, legemidler, kjemiske produkter, bildekk og byggematerialer m.m.

Utenrikshandel

Produksjon er i hovedsak rettet mot det mellomamerikanske markedet og har steget jevnt. Landets eksport består i hovedsak av landbruksprodukter. Kaffe, kardemomme, bomull, sukker og bananer er de viktigste. Eksporten av konfeksjonsprodukter ble mangedoblet i tidsrommet 1986–90. Importen omfatter petroleum, kjemiske produkter, maskiner og transportutstyr samt ulike konsumvarer. Den viktigste handelspartneren er USA. Andre viktige handelspartnere er de øvrige land i Mellom-Amerika (særlig El Salvador) og Mexico.

Samferdsel

Guatemala har et relativt tett veinett, spesielt i høylandet. Den panamerikanske hovedvei går gjennom Guatemala fra Mexico i nord til El Salvador i sør. Et smalsporet jernbanenett har siden 1968 vært drevet av staten. Jernbanene knytter hovedstaden til nabolandene og de viktigste havnebyene på begge kyster: Puerto Barrios ved Karibiske hav og San José og Champerico ved Stillehavet. Det statseide flyselskapet Aviateca flyr både på innlandet og utlandet.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg