Faktaboks

Lofotposten
Offisielt namn
LOFOTPOSTEN AS
Organisasjonstype
Aksjeselskap
Forretningsadresse
Svolvær
Dagleg leiar
Jan Eivind Fredly
Styreleiar
Renate Nymo
Logo
Logo
Av .
Lisens: Avgrensa gjenbruk
Forside av Lofotposten.
Lofotpostens utgåve 1. juli 1943 er denne avisas og landets fyrste tabloidavis. Den var tvunge fram av papirrasjoneringa under krigen, men avisa kom til å halde på dette formatet. Etter den tyske invasjonen hadde Lofotposten halde det gåande som fri avis til 10. juni 1940. Som den viktigaste avisa i Nord-Noreg la okkupasjonsmakta stor vekt på å halde henne i gang. Eigar og redaktør Johan Arthur Paulsen blei arrestert fleire gonger, og avisa blei underlagt direkte NS-styring, frå 1943 også formelt. Alle aviser som hadde kome ut under okkupasjonen, blei etterforska etter krigen. Lofotposten fekk gode skussmål frå leiande folk i Heimefronten, og summen som måtte betalast tilbake for opparbeidd forteneste, blei til slutt sett til 19 500 kr.
Forside av Lofotposten.
Norsk presses historie.

Lofotposten er ei lokalavis som dekkjer Lofoten. Ho har hovudkontor i Svolvær og ei avdeling på Leknes. Lofotposten kjem ut på papir fire dagar i veka, og elles som dagleg oppdatert nettavis. Avisa blei grunnlagt i 1896 og er eigd av Amedia.

Digitalt

Lofotposten var tidleg ute med nettavis og ordninga med såkalla betalingsmur for ikkje-abonnentar. Avisa produserer podkastar, mellom anna «Lofotpodden» som tek for seg nyheitssaker og andre aktuelle tema, og «Team Tæl» for idrettsinteresserte. Det gjennomsnittlege talet på daglege lesarar på nett og papir var 20 290 i tredje kvartal i 2023, ifølgje Mediebedriftenes Landsforening.

Historie

Lofotposten har gått opp og ned i takt med lofotfisket. Opplaget er ikkje som i velmaktsåra, då avisa fram til 1964 var den største i Nord-Noreg. Men framleis er Lofotposten eit viktig talerøyr for fiskerinæringa og for nordnorske interesser.

Lofotposten blei grunnlagd på restane av den første avisa i Lofoten, den konservative Lofotens Tidende. Etter femten års drift i Kabelvåg gjekk denne avisa konkurs i 1895. Postmeister Erik Lund og ei gruppe handelsmenn kjøpte henne opp, flytta verksemda til Svolvær og starta Lofotposten i 1896.

Etter ei tid med Lund som redaktør overtok faktor Johan Edvard Paulsen i 1899. Han fekk etter kvart også økonomisk kontroll og innleidde eit tregenerasjonars Paulsen-dynasti, som varte til 1990. Avisa gjekk jamt framover i første halvdel av 1900-talet. I 1936 kom ho første gongen ut som dagsavis. Opplaget toppa seg i 1946, med ein rekord på vel 30 000 eksemplar. Dei økonomiske resultata var svært gode til og med 1950-åra.

Lofotposten greidde å etablere seg som den leiande avisa i Nord-Noreg. Eit viktig grunnlag for denne posisjonen var den rolla lofotfisket hadde i nordnorsk økonomi. Det tiåret då avisa blei etablert, var 20 000–30 000 fiskarar med i fisket. Dei utgjorde ikkje berre ein marknad for avisa under vinterfisket, men tok henne òg med seg heim att. Fiskerimeldingane blei noko av kjernestoffet.

Nordnorske interesser

Politisk stod avisa på borgarleg side. Ho blei lansert med ein Høgre-profil, men gjekk snart over til å kalle seg «upolitisk». Først og fremst var avisa landsdelspatriotisk, på permanent vakt mot alt som kunne smake av diskriminering, urett og nedprioritering av nordnorske interesser. Det kunne av og til kome på tvers av den borgarlege lojaliteten. Eit typisk eksempel var Jernverket i Mo i Rana, der Arbeidarparti-regjeringa hadde ein trufast alliert i Lofotposten.

Frå slutten av 1950-åra kjempa avisa i motbakke. Det blei satsa offensivt med nye avdelingskontor og nytt avishus i Svolvær, men tendensen lét seg ikkje snu. I 1965 gjekk Nordlys i Tromsø forbi i opplag, med 20 718 eksemplar. I 1970 var Lofotposten nede i 15 000. Deretter stabiliserte opplagstalet seg ei tid, men fall i 1989 ned på 12 000-talet. Avisa gjekk tilbake omtrent i takt med omfanget av lofotfisket.

Utbygginga av kommunikasjonane, som alltid hadde vore ei merkesak for avisa, førte til vekst i byane både lenger nord og lenger sør, medan lokaliseringa i Svolvær blei mindre og mindre gunstig. I 1990 selde Bjørn Paulsen avisa til trioen Frank A. Jensen, Brynjar Tollefsen og Billy Jacobsen. I 1995 selde dei avisa vidare til A-pressa, no Amedia.

Opplag

Opplagstall for Lofotposten, 1986-2023

1986 13318
1988 13288
1990 12644
1991 12426
1992 12006
1993 11397
1994 11165
1995 10740
1996 10414
1997 10418
1998 10060
1999 9673
2000 9455
2001 9162
2002 8726
2003 8208
2004 7871
2005 7662
2006 7429
2007 7330
2008 7133
2009 6872
2010 6512
2011 6322
2012 6133
2013 5797
2014 5243
2015 4976
2016 5357
2017 5851
2018 6635
2019 6929
2020 7294
2021 7197
2022 7010
2023 6748
Kilde: medienorge.uib.no (papiropplag til 2014; deretter totalopplag, endring i beregningsmetode fra 2018)
År Opplag
1932 14000
1950 22160
1969 20015
1979 13328
1998 10060
2008 7133
2015 4396
2020 7294
2021 7197
2022 7010
2023 6748

Til og med 2015 gjeld opplagstala for papirutgåva. Frå 2020 blir det brukt netto opplagstal for både digitale abonnement og papirabonnement. Kjelda er opplagstala avisene rapporterer til Mediebedriftenes Landsforening (MBL) for andre halvår.

Fakta

  • Lofotens Tidende desember 1879 (prøvenr.), siste nr.–20.12.1895. Lofotposten 3.1.1896.

Les meir i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Gjerstad, Odd, red.: Lofotposten 100 år 1896-1996, 1996

Faktaboks

Lofotposten
Sektorkode
2100 Private aksjeselskaper mv.
Næringskode(r)
58.130 Utgivelse av aviser

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg